Slovenija Nemačka Rusija Bugarska madjarska.jpg Italija Francuska Rumunija Češka turska.jpg Holandija Švedka Danska finland.jpg Norveska estonija.jpg albanija.jpg galicija.jpg malta.jpg tajland.jpg

home   |   upis sajta u bazu BiH sajtova   |   kontakt

 
Sajtovi Bosna i Hercegovina

 

 

 

 Obrazovanje
-


Pretraga sajta --

Ova rubrika se sastoji iz sledećih podrubrika:
Fakulteti, više škole, univerzitet Osnovne, srednje škole Škole stranih jezika Škole računara Auto škole

Biblioteke Edukacija uopšte, nauka...


 

Fakulteti, univerziteti
www.adu.untz.ba Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli Tuzla
www.agrofabl.org Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banja Luci Banja Luka
www.af.unmo.ba Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić"
www.af.unsa.ba Arhitektonski Fakultet Sarajevo Sarajevo
www.alu.unsa.ba Alu.unsa  
  www.alutb.com Akademija Likovnih Umjetnosti Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina
www.apeiron-uni.eu Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka
www.apfmo.org Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar
www.asu.unsa.ba Akademija Scenskih Umjetnosti Sarajevo ; Akademija ASU drama dramaturgija gluma rezija scena UNSA Sarajevo
www.aubih.edu.ba Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini - established partnership
with State University of New York (SUNY) to offer undergraduate and
postgraduate programs in the fields of international financing,
banking, and digital economy, offering subjects in Economics,
Accounting, Finance, Business, Design...
Tuzla
Sarajevo
www.blc.edu.ba Banja Luka Koledž je višeškolska ustanova za školovanje kadrova u
oblastima: poslovnog injženjeringa, menadžmenta, prava, ekonomije,
poslovnih i javnih komunikacija, sporta, saobraćaja...
Banja Luka
www.bogoslovija.org Srpska Pravoslavna Bogoslovija, Sv. Petar Dabrobosanski Foča Bosna i Hercegovina
www.ef.untz.ba Ekonomski fakulteta Univerziteta u Tuzli! Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ef.unze.ba Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici Zenica
www.efbrcko.ba Ekonomski fakultet u Brčkom Brčko Bosna i Hercegovina
www.efbrcko.rs.ba Ekonomski fakultet u Brckom  
  www.efmo.ba Ekonomski fakultet Mostar - Fakultet za poslovni managment Mostar Mostar Bosna i Hercegovina
www.efsa.unsa.ba Ekonomski fakultet u Sarajevu Sarajevo
www.eft.ba Edukacijski Fakultet Travnik
www.ekofis.org Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo Sarajevo
www.etf.unsa.ba Etf.unsa  
www.etf.unssa.rs.ba Elektrotehnički Fakultet Istočno Sarajevo Sarajevo
www.etfbl.net Elektrotehnicki fakultet Banja Luka
www.evropskiuniverzitet-brcko.com    
    Evropski Univerzitet/Sveučilište Brčko Distrikt  - Posebna misija
Evropskog univerziteta Brčko je afirmacija multikulturalizma i
regionalizma u institucionalnom okviru BiH i Brčko Distrikta
Brčko Bosna i Hercegovina
www.fakultetkozmetologije.com Fakultet kozmetologije i estetike, oficijelna Internet prezentacija Banja Luka
www.farmacy.untz.ba Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla
www.fasto.unsa.ba Fasto.unsa  
www.fe.untz.ba Fakultet elektrotehnike u Tuzli - Univerzitet u Tuzli Tuzla
www.ff.unsa.ba Filozofski fakultet u Sarajevu Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ff.untz.ba Filozofski fakultet Tuzla
www.ffbl.edu.rs Univerzitet u Banjaluci - Filozofski fakultet Banjaluka Banja Luka
www.ffmo.ba Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar
www.ffsa.unsa.ba Ffsa.unsa  
www.fin.ba Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Sarajevo
www.fit.ba Fakultet Informacijskih Tehnologija Mostar
www.fkn.unsa.ba Fkn.unsa  
www.fpe.unssa.rs.ba Fakultet poslovne ekonomije - Bijeljina, Univerzitet Istočno Sarajevo Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.fpmoz.ba Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište
u Mostaru
Mostar
www.fpmtrebinje.com Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Bosna i Hercegovina
www.fpn.unsa.ba Fakultet političkih nauka
www.fsk.unsa.ba Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu
www.fsr.ba Fakultet strojarstva i računarstva - Sveučilište u Mostaru Mostar
www.ftos.untz.ba Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla Bosna i Hercegovina
www.fts.ba Fakultet za tehničke studije Travnik Bosna i Hercegovina
www.fzs.unsa.ba Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
www.gf.unmo.ba Građevinski Fakultet USRC "Mithat Hujdur Hujka" - Univerzitet
"Džemal Bijedić
Mostar Bosna i Hercegovina
www.gf.unsa.ba Građevinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
www.gfmo.ba Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar
www.imvibl.org Pedagoški fakultet - Univerziteta u Istočnom Sarajevu Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.ipf.unbi.ba Islamski pedagoški fakultet Bihać
www.ipf.unze.ba Islamski pedagoški fakultet Zenica
www.iu-travnik.com Internacionalni Univerzitet Travnik - za život prepun mogućnosti Travnik
www.kfbl.edu.ba Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi Banja Luka
www.logos-centar.com Visoka škola "Logos centar" Mostar Bosna i Hercegovina
www.medf.untz.ba Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla
www.mefmo.ba Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar
www.mf.unmo.ba Mašinski fakultet - "Univerzitet Džemal Bijedić" Mostar Sarajevo
Mostar
www.mef.unsa.ba Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Bosna i Hercegovina
www.mf.untz.ba Mašinski fakultet Tuzla Bosna i Hercegovina
www.mf.unze.ba Mašinski fakultet u Zenici Zenica
www.nf.unmo.ba Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić" u Mostaru Mostar
www.nubl.org Nezavisni Univerzitet Banja Luka Banja Luka
www.pf.unmo.ba Pravni fakultet - Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
www.pf.untz.ba Pravni fakultet Tuzla -  Univerzitet u Tuzli Tuzla Bosna i Hercegovina
www.pf.unze.ba Pedagoški fakultet Zenica
www.pfb.unssa.rs.ba Педагошки факултет Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.pfmo.ba Pravni fakultet - Sveučilište u Mostaru Mostar
www.pmf.untz.ba Prirodno-matematički fakultet u Tuzli - Univerzitet u Tuzli Tuzla Bosna i Hercegovina
www.pmfbl.org Prirodno-matematički fakultet Banja Luka Banja Luka
www.pravnifakultet.ba Pravni fakultet  
www.pravnifis.com Pravni fakultet Pale - Univerziteta Istočno Sarajevo Sarajevo
Bijeljina
Srebrenica
www.pravobl.com Pravni fakultet Banja Luka Banja Luka
www.prf.unze.ba Pravni fakultet - Univerzitet u Zenici Zenica
www.ptf.unze.ba Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici Zenica Bosna i Hercegovina
www.rggf.untz.ba Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla
www.sarajevocollege.ba Tursko Bosanski Sarajevo Koledž Sarajevo
www.sf.unsa.ba Stomatološki fakultet UNSA Bosna i Hercegovina
www.ssst.edu.ba The Sarajevo School of Science and Technology Sarajevo
www.stfdoboj.net Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Doboj Bosna i Hercegovina
www.sve-mo.ba Sveučilište u Mostaru - službene stranice Mostar
www.tf.untz.ba Tehnološki fakultet - Univerzitet u Tuzli Tuzla Bosna i Hercegovina
www.tfb.ba Tehnički fakultet Bihać Bihać Bosna i Hercegovina
www.tfbl.org Tehnološki fakultet Banja Luka Banja Luka
www.tfzv.org Tehnološki fakultet Zvornik - zvanična prezentacija Zvornik
www.ubn.rs.ba Visoka škola "Koledž zdravstvene njege" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.ues.rs.ba Универзитет у Источном Сарајеву Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.unbi.ba Univerzitet u Bihaću Bihać
www.unibl.rs.sr Zvanična stranica Univerziteta u Banjaluci Banja Luka
www.univerzitetps.com Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Sarajevo
Bijeljina
www.unmo.ba Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
www.unsa.ba Univerzitet u Sarajevu - oficijelna stranica Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.unssa.rs.ba Univerzitet u Istočnom Sarajevu Sarajevo
www.unt.ba Univerzitet u Travniku Travnik
www.untz.ba Univerzitet u Tuzli Tuzla
www.unvi.edu.ba Sveučilište / Univerzitet "Vitez" Travnik
www.unze.ba Univerzitet u Zenici Zenica
www.vfs.unsa.ba Veterinarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu / Veterinary ...
Veterinarski fakultet u Sarajevu / Veterinary Faculty Sarajevo.
www.vfs.unsa.ba
Sarajevo
www.vmspd.com Visoka medicinska škola Prijedor Bosna i Hercegovina
www.vpts-doboj.info Visoka poslovno tehnička škola Doboj Doboj Bosna i Hercegovina
www.web.ckm.ba Ckm  
www.zf.unze.ba Zdravstveni fakultet - Univerzitet u Zenici Zenica Bosna i Hercegovina
     
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna Gora

Posjetite i spisak sajtova svih svjetskih univerziteta na TOPDIRECTORYWORLD.INFO, kliknite OVDE
Srednje škole, gimnazije
www.2gimnazija.edu.ba Druga gimnazija Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.artschoolsa.edu.ba Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.bosnjackagim.edu.ba Prva bošnjačka gimnazija Bosna i Hercegovina
www.cetvrta-gimnazija.edu.ba Cetvrta Gimnazija Ilidža Bosna i Hercegovina
www.druga-gimnazija-sarajevo.de 2. Gimnazija u Sarajevu Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.eduka-centar.ba Eduka-centar   Bosna i Hercegovina
www.ehs.edu.ba EHS   Bosna i Hercegovina
  www.ekonomska-doboj.rs.ba Ekonomska škola Doboj Doboj Bosna i Hercegovina
www.emis.edu.ba Emis    
www.etsbi.edu.ba JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać Bosna i Hercegovina
www.etsmostar.edu.ba Elektrotehnička škola Mostar Bosna i Hercegovina
www.etssa.edu.ba Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo Bosna i Hercegovina
  www.etstuzla.edu.ba JU Mješovita srednja Elektrotehnička škola Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.gdobrinja.edu.ba Gimnazije Dobrinja Bosna i Hercegovina
www.ggs.edu.ba JU SGGŠ - Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.gim.ba Gimnazija "Ismet Mujezinović" Bosna i Hercegovina
www.gimnazijabihac.edu.ba Gimnazija Bihać Bihać Bosna i Hercegovina
www.gimnazijabijeljina.com Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.gimnazijamostar.ba Gimnazija Mostar Mostar Bosna i Hercegovina
www.gimnazije.com

Lista Srednjih Škola: Bosna, Hrvatska, Srbija - osnovni podatci o
stotinama škola iz Bosne, Srbije i Hrvatske
Sarajevo


Srbija
Hrvatska
www.ksc-sarajevo.com Katolički školski centar "Sv. Josip" - Opća-realna gimnazija, srednja
medicinska škola...
Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ksc-travnik.net Katolički školski centar "Petar Barbarić" - gimnazija, internat Travnik Bosna i Hercegovina
www.ksc-tuzla.edu.ba KSC Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
  www.medicinskabihac.ba Medicinska škola Bihać Bihać Bosna i Hercegovina
www.medskolatz.com Medicinska škola Tuzla Bosna i Hercegovina
  www.msms-tuzla.edu.ba JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.msstuzla.com.ba JU Mješovita srednja škola Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.msts-travnik.net Dobro došli na stranicu MSTS Travnik -  Mjesovita srednja tehnicka skola Travnik Travnik Bosna i Hercegovina
www.obala.edu.ba Javna ustanova Gimnazija Obala Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.peta-gimnazija.edu.ba Peta Gimnazija Bosna i Hercegovina
www.pskola.com PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI Široki Brijeg Bosna i Hercegovina
www.sgts.edu.ba SREDNJA GRAFIČKA TEHNIČKA ŠKOLA Bosna i Hercegovina
www.skola.ba Zvanični portal osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.sms.edu.ba J.U. Medicinska škola u Sarajevu Bosna i Hercegovina
www.srednjeskole.com SrednjeSkole.com - portal posvecen informacijama u vezi srednjih
škola
Bosna i Hercegovina
www.ssmz.edu.ba Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ssst.edu.ba Sarajevo School of Science and Technology Bosna i Hercegovina
www.szs.edu.ba Srednja zubotehnička škola Bosna i Hercegovina
www.tspupin.org Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.ueskolaprijedor.com Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija
MAKEDONIJA Makedonija
CRNA GORA Crna GoraOsnovne škole
www.cetvrtamo.com Četvrta osnovna škola Mostar Bosna i Hercegovina
www.ksc-sarajevo.com Katolički školski centar Sarajevo - Osnovna škola... Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.os9majpa.edu.ba OŠ "9. maj" Pazarić Bosna i Hercegovina
www.osas.edu.ba Osnovna škola "Aleksa Šantić" Bosna i Hercegovina
www.osbijakovici.com Osnovna škola "Bijakovići" Bijakovići - Medjugorje Bosna i Hercegovina
www.oscetvrta.edu.ba Četvrta osnovna škola Hrasnica Bosna i Hercegovina
www.oscvila1.edu.ba

Osnovna skola Cengic Vila 1 - Internet prezentacija nase skole. O
nama, o ucenicima, o nastavnicima. Upis u skolu, skolski list.
Aktuelnosti, dogadjanja
Sarajevo

Bosna i Hercegovina
www.osdeveta.edu.ba JU "Deveta osnovna škola" Ilidža Bosna i Hercegovina
www.osdobrosevici.edu.ba Osnovna škola Dobroševići Bosna i Hercegovina
www.osdositejobradovicblatnica.rs.ba Bosna i Hercegovina
Oficijelni sajt osnovne škole ''Dositej Obradović'' Blatnica Bosna i Hercegovina
www.osdruga.edu.ba Druga osnovna škola Hrasnica Bosna i Hercegovina
www.oselmanar.edu.ba Osnovna škola "El-Manar" Bosna i Hercegovina
www.osem.edu.ba Osnovna škola "Edhem Mulabdić" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osfajtovci.com Osnovna škola Fajtovci Bosna i Hercegovina
www.osgrbavica1.edu.ba Osnovna škola Grbavica 1 Bosna i Hercegovina
www.osgrbavica2.edu.ba Osnovna Škola "Grbavica II" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.oshilmi.edu.ba JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Bosna i Hercegovina
www.oshk.edu.ba Osnovna škola Hamdija Kreševljaković Bosna i Hercegovina
www.oshkikic.edu.ba Osnovna Škola "Hasan Kikić" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.oshs.edu.ba OS "Hašim Spahić" Ilijaš Bosna i Hercegovina
www.osigk-livno.com Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića - službene stranice Livno Bosna i Hercegovina
www.osjala.edu.ba JU OS "Jala" Tuzla Bosna i Hercegovina
www.oskasindo.org ž Kasindo Bosna i Hercegovina
www.os-kiseljak.ba OŠ Kiseljak Kiseljak Bosna i Hercegovina
www.os-kladanj.edu.ba OŠ Kladanj Kladanj Bosna i Hercegovina
www.osmalta.edu.ba Osnovna škola "Malta" Bosna i Hercegovina
www.osmaosnovnail.edu.ba Osma osnovna Bosna i Hercegovina
www.osmccsa.edu.ba OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osmmbsa.edu.ba OŠ Mula Mustafa Bašeskija Bosna i Hercegovina
www.osmmdsa.edu.ba Osnovna skola "Mehmedalija Mak Dizdar" Bosna i Hercegovina
www.osonakas.edu.ba Osnovna škola "Osman Nakaš", je dobila ime po poznatom slikaru,
minijaturisti iz 16. vijeka
Bosna i Hercegovina
www.ospazar.org Osnovna škola Pazar Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ospeta.edu.ba Peta osnovna škola Bosna i Hercegovina
www.ospodlugovi.edu.ba Osnovna Škola Podlugovi Podlugovi Bosna i Hercegovina
www.ospofalici.edu.ba JUOS Osnovna skola "Pofalici" Bosna i Hercegovina
www.osprvail.edu.ba Prva osnovna škola utemeljena je 1884. godine na Ilidži Ilidža Bosna i Hercegovina
www.ossaburina.edu.ba Osnovna škola "Saburina" Bosna i Hercegovina
www.ossbb.edu.ba JU Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ossesta.edu.ba Šesta osnovna škola Ilidža Bosna i Hercegovina
www.os-sk.edu.ba Osnovna škola Skender Kulenovic Sarajevo
www.ossokolje.edu.ba Osnovna škola Sokolje Bosna i Hercegovina
www.ossrednje.edu.ba Osnovna škola "Srednje" Bosna i Hercegovina
www.os-stolac.ba Osnovna škola Stolac Stolac Bosna i Hercegovina
www.osuc.edu.ba Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osvitez.com Osnovna škola "Vitez", odgojno obrazovna ustanova javnog karaktera Vitez Bosna i Hercegovina
www.os-vitinica.com OŠ Vitinica Bosna i Hercegovina
www.osvrhbosna.edu.ba Osnovna škola Vrhbosna Bosna i Hercegovina
www.osvs.edu.ba OŠ "Vladislav Skarić" Bosna i Hercegovina
www.osvukbn.org Osnovna škola "Vuk Karadžić" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.sedma-osnovna.edu.ba SEDMA-OSNOVNA Bosna i Hercegovina
www.skola.ba Zvanični portal osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.trecamo.ba Treća osnovna škola Mostar Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna GoraVrtići, zabavišta, obdaništa, jaslice, dečije igraonice, rođendaonice
www.amelinur.ba Amelinur   Bosna i Hercegovina
www.bambi.ba Bambi   Bosna i Hercegovina
www.centar-duga.com Edukacijsko rehabilitacijski centar "Duga" -  centar za djecu i
mladež s poteškoćama u razvoju pruža odgoj, obrazovanje,
socijalnu skrb, dnevni, poludnevni, produženi i stacionarni boravak
Novi Travnik Bosna i Hercegovina
www.nasedijete.com.ba J.U. za predškolski odgoj i obrazovanje "Naše dijete" Tuzla Bosna i HercegovinaMuzičke škole, škole pevanja, horovi
www.muzickail.edu.ba Osnovna muzička škola Bosna i Hercegovina
www.muzickasa.edu.ba Srednja muzička škola Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.muzicka-skola.org Muzička škola "Vlado Milošević" Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.muzickaskolapd.com Muzička škola Savo Balaban Prijedor Bosna i HercegovinaŠkole stranih jezika
  www.anglia-bijeljina.com Anglia - Foreign language school Opšti kursevi za odrasle Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.bhm.ba BHM - škola stranih jezika i računarska škola Zenica Bosna i Hercegovina
www.britishcouncil.ba British council   Bosna i Hercegovina
www.cambridge-centar.com Cambridge centar - škola engleskog jezika Bosna i Hercegovina
www.cerovac.ba Cerovac - škola stranih jezika; "Cerovac" d.o.o. Agencija za učenje
stranih jezika je jedan od osnivača APLS-a (Udruženje privatnih
škola stranih jezika u BiH)
Bosna i Hercegovina
www.dialogoscentar.com Dialogos - Centar za ucenje stranih jezika i savremenu komunikaciju Banjaluka Bosna i Hercegovina
www.esperanto.ba esperanto    
www.interlingua.ba Interlingua - kursevi stranih jezika Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.laprimera.ba Edukativni centar La Primera - primarna djelatnost centra jeste
obrazovanje i organizovanje kurseva stranih jezika za sve uzraste
Bosna i Hercegovina
www.lingvisti.ba Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.markscentar.ba Marks for English - škola za učenje engleskog jezika Bosna i Hercegovina
www.ouznanje.co.rs Otvoreni univerzitet Znanje d.o.o. - Šansa za bolju budućnost -
Škola stranih jezika...
Beograd
u još gradova
i država
Srbija
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
www.pecpr.com Panevropski centar za profesionalni razvoj Prnjavor
www.poliglotic.com Lingvistički Centar POLiGLOTiC Mostar Bosna i Hercegovina
www.seal-rs.com Seal - više od škole stranih jezika - Centar za strane jezike Bijeljina
Brčko
Zvornik
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.soros-school.com

Syllabus Foreign Language School

Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.step-tuzla.ba Step - škola stranih jezika Tuzla Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna GoraŠkole računara
www.alfa-net.com AlfaNet informatika - kompjuterska obuka, literatura... Prijedor Bosna i Hercegovina
www.bhm.ba BHM - računarska škola i škola stranih jezika Zenica Bosna i Hercegovina

www.itprofessional.org
IT Professional - Microsoft and Cisco AcademyMicrosoft Technical
and Education CenterMicrosoft Partner for Learning Solution
Banja Luka
Bosna i Hercegovina
www.luka.ba "My name is Luka" - škola računara... Laktaši Bosna i Hercegovina
  www.ouznanje.co.rs Otvoreni univerzitet Znanje d.o.o. - Šansa za bolju budućnost -
Škola računara...
Beograd
u još gradova
i država
Srbija
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna GoraInstituti, naučne institucije, naučne organizacije

www.air-monitoring.ba

AIR-Monitoring Bosna i Hercegovina
www.anubih.ba Anu BiH Bosna i Hercegovina
www.assensus.ba Assensus-faveo   Bosna i Hercegovina
www.bata.gov.ba Bata Bosna i Hercegovina
www.bit.ba Bit   Bosna i Hercegovina
www.cersig.edu.ba Cersig   Bosna i Hercegovina
www.cin.ba Cin   Bosna i Hercegovina
www.clpu.ba Clpu   Bosna i Hercegovina
www.coi-stepbystep.ba Coi-stepbystep   Bosna i Hercegovina
www.cuprija.ba Ćuprija   Bosna i Hercegovina
www.eak.ba Europska akademija - Najave narednih predavanja i prikaz do sada
održanih predavanja na Europskoj akademiji u Banjoj Luci
Bosna i Hercegovina
www.eis.ba Eis   Bosna i Hercegovina
www.europlus.ba Europlus   Bosna i Hercegovina
www.faz.ba Faz   Bosna i Hercegovina
www.fdt.ba Fdt   Bosna i Hercegovina
www.fmon.gov.ba Fmon   Bosna i Hercegovina
  www.forensic-sarajevo.org Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju Tuzla Bosna i Hercegovina
www.geologija.ba Geologija   Bosna i Hercegovina
www.gis.ba Gis   Bosna i Hercegovina
  www.institutzavode.com Institut za vode d.o.o. Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.inzio.ba Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. - Inzio d.d. Tuzla Bosna i Hercegovina
  www.ipi.ba IPI - Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica Zenica Bosna i Hercegovina
www.ipininstitut.com IPIN - Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.pztz.ba Pedagoški zavod Tuzlanskog Kantona Tuzla Bosna i Hercegovina
  www.tehnicki-institut.com Tehnički institut - Naučnoistraživački institut Bijeljina Bosna i HercegovinaNauka, edukacija uopšte i razno

www.anubih.ba

ANU BIH Bosna i Hercegovina
www.bas.gov.ba BAS - Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine - samostalna
državna upravna organizacija za poslove u području standardizacije,
publikovanje bh standarda, bas standardi, članstvo u
međunarodnim, evropskim i drugim međudržavnim organizacijama
za standardizaciju
Bosna i Hercegovina
www.bhkcigre.ba Cigre je medjunarodna, nevladina i neprofitna organizacija u čijem je
sastavu i BH komitet CIGRÉ, Bosna i Hercegovina, posvećena
razmjeni naučnih informacija iz oblasti velikih električnih sistema
Bosna i Hercegovina
www.centar-duga.com Edukacijsko rehabilitacijski centar "Duga" -  centar za djecu i
mladež s poteškoćama u razvoju pruža odgoj, obrazovanje,
socijalnu skrb, dnevni, poludnevni, produženi i stacionarni boravak
Novi Travnik Bosna i Hercegovina
www.cip.gov.ba Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
obrazovanja
Travnik Bosna i Hercegovina
www.civitas.ba

Civitas Bosne i Hercegovine - Civitas@BiH je program obrazovanja
za demokratiju i ljudska prava koji se provodi na svim nivoima
obrazovanja u cijeloj Bosni i Hercegovini na razlicite nacine
Sarajevowww.cpe.ba
2007. godine krenuo je sa radom Centar za poslovnu edukaciju -
CPE sa ciljem stvaranja vrhunske ustanove za prijenos znanja iz
oblasti biznisa, informatičkih tehnologija i stranih jezika. U proljeće
2007. godine sa radom počinju programi poslovno-informatičkog
osposobljavanja za odrasle, dok su programi iz oblasti biznisa i
poslovnog engleskog planirani za početak 2008. godine

www.gis.ba Gis    
  www.igas.baInitiative Group Alpbach in Sarajevo IGAS - Initiative Group Alpbach
in Sarajevo - Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu - IG Sarajevo -
IGAS We are nonprofit NGO engaged in educational, scientific and
other activities, based in Bosnia and Herzegovina. IGAS is member
of IG network of European Forum Alpbach
Sarajevowww.igman.com

igman.com - interaktivne baze podataka - Ova stranica je
namjenjena svim onima koji zele pronaci osnovne informacije o
americkim univerzitetima. Baza podataka je kreirana na osnovu
informacija koje su prikupljene iz Baronovih vodica za koledze i
univerzitete za 1999 (Baron's Guide to Colleges and Universities) i
osim osnovnih podataka (cijene/telefoni itd) sadrzi i Baronovu
subjektivnu ocjenu o selektivnosti
www.ioskole.net

Portal ioskole.net - ioskole.net je Web portal za komunikaciju
skola u Tuzli, Osijeku i Novom Sadu
Tuzla
Osijek
Novi Sad

Hrvatska
Srbija
www.medicinabih.info  Medicina BiH - zdravstveni portal naučno-edukativno-informativnog
karaktera
Bosna i Hercegovina
www.ouznanje.co.rsOtvoreni univerzitet Znanje d.o.o. - Šansa za bolju budućnost -
Škola daktilografije, stranih jezika, računara, muzike, knjigovodstva,
nege i lepote... Stručno osposobljavanje: menadžer, carinik, kuvar,
špediter, konobar, trgovac, pekar, zidar, stolar, keramičar, ruk.
građevinskih mašina, zlatar, optičar, frizer, kozmetičar, maser...
Bijeljina
u još gradova
i država

www.piramidasunca.ba Fondacija arheološki park Bosanska piramida Sunca Sarajevo
www.poskok.info


Posuski studentski klub Poskok on-line. Borimo se za razvoj
tolerancije , kulture i urbanog načina razmisljanja. Organiziramo
tribine peticije i izdajemo klubski fanzin. Jedina smo alternativa
Zapadne Hercegovine
Zagreb
posušje
Livno
Bosna i Hercegovina


www.prismresearch.ba

Prism Research Prizma istrazivanja je firma koja se bavi socio-
medijskim istrazivanjima, takodje postoji mogucnost za on line
prijavu na neka upraznjena mjesta
Bosna i Hercegovina

www.pztz.ba Pedagoški zavod Tuzlanskog Kantona Tuzla Bosna i Hercegovina
www.rjecnik.ba


Internet rječnik - Razne baze riječi
Baze raznih riječi. On-line besplatni program za prevođenje sa
našeg jezika na engleski, njemački i latinski, i obrnuto. Pomaže
i kod prevođenja riječi sa tipografskom greškom
Tuzla

www.slapoviznanja.ba SLAPOVI ZNANJA - KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ - NLP, upravljanje vjestine vremenom ZNANJA Bosna i Hercegovina
www.snap.rs Student Network Affirmation Program - Snap - radi i putuj! Beograd
Novi Sad
Banja Luka
Srbija

Bosna i Hercegovina
www.student-centar.ba JU Studentski centar Bosna i Hercegovina
www.studentskiservis.com.ba

Studentski servis ured Sarajevo servis za privremeno i povremeno
zaposljavanje studenata... Uclanite se odmah i olaksajte sebi
skolovanje!
Sarajevowww.sus.ba Svjetski univerzitetski servis Bosna i Hercegovina

http://bs.wikipedia.com

Bosanska wikipedia - Wikipedija je pocela kao projekat na
engleskom jeziku 15. Januara 2001. Veliki broj korisnika se od
tada trudi da napravi Wikipediju multilingvalnom i trenutno postoji
oko 310 000 clanaka na Engleskom jeziku, i vise od 530 000
clanaka na drugim jezicima (U julu 2004. godine). Wikipeija na
bosanskom jeziku je zaceta 12. decembra 2002. godine
Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna Gora
 

Izrada sajtova, web dizajn