Slovenija Nemačka Rusija Bugarska madjarska.jpg Italija Francuska Rumunija Češka turska.jpg Holandija Švedka Danska finland.jpg Norveska estonija.jpg albanija.jpg galicija.jpg malta.jpg tajland.jpg

home   |   upis sajta u bazu BiH sajtova   |   kontakt

 
Sajtovi Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

Politika, stranke
-


Pretraga sajta

Ova rubrika se sastoji iz sledećih podrubrika:
Političke stranke - centrale Udruženja građana, NVO i sl.Ambasade


 

Političke stranke

www.bdsh.hr BDSH - Bošnjačka Demokratska Stranka Hrvatske Hrvatska
www.boss.ba BOSS - Bosanska stranka Bosna i Hercegovina
www.bps-seferhalilovic.ba Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS Sefer Haliloviж) Bosna i Hercegovina
www.dragandjokanovic.com Dr Dragan Рokanoviж, Demokratska Stranka Federalista Bosna i Hercegovina
www.glasometar.ba Glasometar - saznajte koja vam stranka najviše odgovara Bosna i Hercegovina
www.hdzbih.org
HDZ - Hrvatska demokratska zajednica BiH
Mostar
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
  www.hsp-bih.ba Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine Mostar Bosna i Hercegovina
www.nasastranka.ba Naša stranka Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.posavskastranka.org Posavska stranka - za Posavinu samo najbolje!
www.sda.ba SDA Bosna i Hercegovina
www.sdah.hr Stranka demokratske akcije hrvatske - SDAH Hrvatska
www.sdajajce.ba SDA - Općinska organizacija Jajce Jajce Bosna i Hercegovina
www.sdatk.ba Kantonalni odbor Stranke Demokratske Akcije Tuzlanskog kantona Tuzla Bosna i Hercegovina
www.sdatuzla.ba Službena web prezentacija OO SDA Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.sdp.ba Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Sluzbene stranice SDP BiH
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sdp-brcko.org Socijaldemokratska partija - Brčko Distrikt BiH Brčko Bosna i Hercegovina
www.sdsrs.com Српска демократска странка Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.sdu.ba SDU BiH - Socijaldemokratska Unija BiH Bosna i Hercegovina
www.snsrs.org СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.socijalisti.ba Соцčјалистичке партија Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.zabih.ba Za BiH Sarajevo Bosna i Hercegovina
  www.zabih-tesanj.org Stranka za BiH - Tešanj Tešanj Bosna i Hercegovina
www.zaboljitak.ba Narodna stranka Radom za boljitak Sarajevo Bosna i Hercegovina

Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:

SRBIJA

Srbija

MAKEDONIJA

Makedonija

CRNA GORA

Crna Gora
Nevladine organizacije (NVO), udruženja građana
www.jadovno.com Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora
Jadovno 1941
Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.jugosloveni.info
-
www.jugosloveni.info
Jugosloveni - prvi sajt za Jugoslovene i o Jugoslovenima;
Jugosloveni, okupimo se!
   
-
www.adi.org.ba ADI Association for Democratic Initiatives Bosna i Hercegovina
www.aiesec.ba Aiesec Bosna i Hercegovina

www.aldi.ba

Aldi - Online Business Support; ALDI je Bosansko-hercegovačka
nevladina organizacija koja ima misiju da omogući građanima
BiH participaciju u stvaranju okruženja za razvoj otvorenog društva
sa ekonomski nezavisnim građanima
Goražde Bosna i Hercegovina

www.alija-izbliza.ba

TRILOGIJA ADAMIRA JERKOVIĆA ISTOČNO OD DAYTONA -
ALIJA IZBLIZA
Bosna i Hercegovina

www.amcham.ba

AmCham Bosnia and Herzegovina / Američka privredna komora u
Bosni i Hercegovini
Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.atlantskainicijativa.org Udruženje građana Atlantska inicijativa je nevladina i neprofitna organizacija za promicanje euroatlantske ideje u Bosni i Hercegovini i podršku naporima za integraciju BiH u Sjeveroatlantski savez (NATO) i Europsku uniju Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.besplatnapravnapomoc.ba Besplatna pravna pomoć   Bosna i Hercegovina
www.bhric.ba Romski informativni centar BiH - informacije o implementaciji
Akcionih planova za Rome u BiH, Dekadi uključenja Roma
2005-2015 u BiH i drugim pitanjima važnim za Rome u BiH i regiji
Bosna i Hercegovina
www.bhsavez.orgSavez bosanskohercegovackih udruzenja u Svedskoj - Najveca
bosanskohercegovacka organizacija u Skandinaviji. Sa preko
16.000 registriranih clanova. U sklopu ove organizacije djeluju i
podorganizacije Bosanskohercegovacki omladinski savez u
Svedskoj i Bosansko-svedski savez zena u Svedskoj
NorrkopingŠvedkawww.bihkonk.gov.ba Konkurencijsko vijeće je samostalno tijelo koje je dužno osigurati dosljedno provođenje Zakona o konkurenciji na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i ima isključivu nadležnost u odlučivanju da li postoje pojedini oblici zabranjenog konkurentskog djelovanja. Bosna i Hercegovina
www.bihlinz.at Udruzenje gradjana Bosne i Hercegovine "BiH" Linz  
www.bihsavezzena.com
BiH Savez zena u Svedskoj - Informativne stranice
Bosanskohercegovackog Saveza zena u Svedskoj
Skovde
Švedka
www.bioetika-sa.ba Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.bk2001.com.ba Bk 2001   Bosna i Hercegovina
  www.bnv.org.rs Bošnjačko nacionalno vijeće   Srbija
www.bonaventura.ba Bonaventura, udruženje za unaprijeđenje i kulturu življenja Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.bosfam.ba Bosfam   Bosna i Hercegovina
www.bosnia.org.uk
The Bosnian Institute - Informativne stranice, novosti, analize,
politika...
London

Bosna i Hercegovina
www.bosniak.org Bosniak   Sjedinjene Američke Države
www.cci.ba Centri Civilnih Inicijativa - CCI je bosanskohercegovačka,
nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja podstiče i
promoviše učešće građana u demokratskim dešavanjima i jača
kapacitete kako pojedinaca tako i organizacija na rješavanju
problema u zajednicama širom Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina
www.cem.ba Cwentar za edukaciju mladih - najveća omladinska nevladina
organizacija na području Srednjobosanskog kantona
Travnik Bosna i Hercegovina
www.centarzamir.org.ba Centar za mir Mostar Bosna i Hercegovina
www.ceppei.ba Ceppei   Bosna i Hercegovina
www.ceskabesedasa.ba Udruzenje gradjana ceskog porijekla - Ceska beseda Sarajevo Bosna i Hercegovina
  www.civilnodrustvo.ba Centar za promociju civilnog društva - Resursni centar civilnog
društva u BiH
Sarajevo
Livno
Bosna i Hercegovina
www.cpcd.ba Centar za promociju civilnog društva Bosna i Hercegovina
  www.donprijedor.com 'Udruženje građana 'DON'' - Demokratija-Organizovanje-Napredak Prijedor Bosna i Hercegovina
www.dugabih.com.ba dugabih.com    
  www.ekoforumzenica.ba Udruženje građana Eko forum Zenica - za ekološki održivu Zenicu Zenica Bosna i Hercegovina
www.ekonomskirazvoj.crp.org.ba ekonomskirazvoj.crp.org   Bosna i Hercegovina
www.esperanto.ba Esperanto   Bosna i Hercegovina
  www.euro-rom.org Udruženje Roma Euro Rom Tuzla Bosna i Hercegovina
www.faluninfo.ba Falun info   Bosna i Hercegovina
www.fbp.ba Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
pripadnika boračkih populacija
Bosna i Hercegovina
www.feniks.ba feniks   Bosna i Hercegovina
  www.fld.ba Fondacija Lokalne Demokratije   Bosna i Hercegovina
www.fondacijatz.org Fondacija tuzlanske zajednice je prva lokalna fondacija u BiH
osnovana s ciljem pružanja podrške demokratskom razvoju Tuzle
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.gfbv.ba Gfbv   Bosna i Hercegovina
  www.hrotuzla.org.ba Biro za ljudska prava Tuzla Bosna i Hercegovina
www.jasenovac-donjagradina.org.ba    
    Jasenovac-Donja Gradina   Bosna i Hercegovina
  www.ldamostar.org Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar Bosna i Hercegovina
www.mladi.ba
Mladi.ba - Medjunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo
Novo
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.mladi.infoOmladinska Informativna Agencija BIH (OIA) je omladinska
informativno-resursna organizacija koja se bavi uspostavljanjem
sistemskog rjesenja problema mladih, odnosno da se formiraju
mehanizmi drzave za brigu o mladima. Site sadrzi informacije o
projektima, kontakte, direktorije...
Bosna i Hercegovinawww.mozaik.ba Mozaik - Fondacija za razvoj zajednica   Bosna i Hercegovina
www.ndcmostar.org
Nansen dijalog centar Mostar - Internet stranice nevladine
organizacije Nansen dijalog centra Mostar (NDC Mostar) koja radi
na promoviranju dijaloga izmedju razlicitih profesionalnih, etnickih,
religijskih i drugih grupa
Mostar


Bosna i Hercegovina


www.nenasilje.org Centar za nenasilnu akciju - rad na izgradnji trajnog mira u regionu
bivše Jugoslavije kroz promociju kulture nenasilja, dijaloga i izgradnje
poverenja među pojedincima/kama i grupama, te rad na
konstruktivnom suočavanju s prošlošću kao jednom od ključnih
faktora izgradnje mira
Sarajevo
Beograd
Bosna i Hercegovina
Srbija
 
www.nestovise.org Udruženje građana "Nešto Više"   Bosna i Hercegovina
www.ngo.ba Portal namjenjen nevladinim organizacijama i onim koji su zainteresovani za rad sa nevladinim organizacijama u BiH   Bosna i Hercegovina
www.nvo-alternative.org NVO Alternative Kakanj Bosna i Hercegovina
www.nvomost.org Udruženje Most je nevladina, neprofitna organizacija, koja teži
izgradnji i jačanju civilnih inicijativa i građanskog društva u lokalnoj
zajednici na demokratskim principima, principima tolerancije te
aktivnim i odgovornim zalagnjem u društvenim događajima
Gradiška Bosna i Hercegovina
www.nvo-svjetionik.org Udruženje građana ”Svjetionik“ je nevladina, neprofitabilna,
organizacija građana orijentisano na djecu, mlade, porodice i rizične i
marginalne grupe
Prijedor Bosna i Hercegovina
www.omladina-bih.net
Omladinska mreza bosne i hercegovine - stranica clanica
omladinske mreze bih - Helsinški parlament građana
Tuzla
Banja Luka
Bosna i Hercegovina
www.orbus.be CFABH-ORBUSvzw - WebStranica Bosanske Zajednice u Belgiji BE
www.otvorenamreza.ba Otvorena mreža je nevladina organizacija Sarajevo Bosna i Hercegovina
  www.rotaractbn.com Rotaract Club Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.rotary-bihac.ba Rotari klub Bihać Bihać Bosna i Hercegovina
www.sindikatebn.com Sindikalna organizacija "Elektro-Bijeljina" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.sinovimahale.ba
Sinovi mahale - nevladino Udruženje građana koje radi na zaštiti
mladih preko sporta, protiv droge, alkohola, dokoličarenja
Mostar
Bosna i Hercegovina
www.sos-ds.ba SOS - Children's village BIH - humanitarna organizacija Bosna i Hercegovina
www.srb-bih.org Srb-Bih   Bosna i Hercegovina
Srbija
www.srbiduvna.org.rs Udruženje građana Srbi Duvna je nevladino i neprofitno udruženje,
osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti
očuvanja srpske baštine: običaja, tradicije, jezika i zajedničkog
delovanja na zaštiti pojedinačnih i kolektivnih interesa na teritoriji
opštine Tomislavgrad (Duvno)
Tomislavgrad
Duvno
Srbija
Bosna i Hercegovina
www.ssspdp.ba Samostalni Sindikat sumarstva, prerade drveta i papira BiH Bosna i Hercegovina
www.stap.ba
Udruga za regionalni i ruralni razvoj - Hercegovački Stap; Hercegovina - bogata tradicija, autohtoni proizvodi, priroda, ... Bosna i Hercegovina
www.stop-mobbing.org „Stop mobbing“ je udruženje građana koje se zalaže za
razumijevanje i poštivanje ljudskih prava
Trebinje
u još gradova
Bosna i Hercegovina
www.tender.ba Udruženje građana Tender za borbu protiv korupcije u javnim
nabavkama
Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.uabnor-centar.ba Antifašisti-centar Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ugp-banjaluka.com Udruzenje gradjana povratnika u Banjaluku   Bosna i Hercegovina
www.vasaprava.org Vaša prava BiH - Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć - lokalna,
nevladina i neprofitna organizacija
Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.vivezene.ba UG Vive zene - HO \"Vive zene\" pomaze djeci i zenama u potrebi Tuzla Bosna i Hercegovina
www.zmijanje.org.rs Udruženje građana Zmijanje; Zmijanje je srpska oblast u centralnoj
Bosni - ovo je sajt o Zmijanjcima širom sveta
   

Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:

SRBIJA

Srbija

MAKEDONIJA

Makedonija

CRNA GORA

Crna GoraHumanitarne organizacije
www.snagazene.org Udruženje Snaga Žene - pruža psihološku, socijalnu, medicinsku,
pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci
(izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su
pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih
dešavanja u Bosni i Hercegovini
Tuzla Bosna i Hercegovina
Organizacije Crvenog krsta
www.cktb.org Crveni krst Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina
www.cktk.org Crveni križ Tuzlanskog kantona ... u službi humanosti Tuzla Bosna i Hercegovina
www.crvenikrstrs.org Crveni krst Republike Srpske Bijeljina Bosna i Hercegovina
Ženske organizacije, udruženja žena
www.bihsavezzena.com Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj (BHSŽ) je vodeća
organizacija bh. žena izvan Bosne i Hercegovine
  Bosna i Hercegovina
www.cenppz.org.ba Cenppz   Bosna i Hercegovina
www.forumzena.org Forum žena - Mi znamo šta hoćemo i šta možemo - dobrovoljno,
demokratsko, nevladino, udruženje žena postoji sa ciljem da očuva,
definiše i pomaže u rješavanju problema i potreba žena i porodice u
društvu, a naročito u oblasti politika: pravnih, socijalnih, ekonomskih,
zdravstvenih, kulturnih, kao i u oblasti javnog života
Bratunac Bosna i Hercegovina
www.glas-zene.org Organizacija "Glas žene" - educiranje žena o njenim pravim,
podizanje svijesti žena o njenoj ulozi u suvremnom demokratskom
društvu, aktiviranje žena za uključivanje u društveno političke tokove,
pružanje pravne i savjetodavne pomoći ženama i mladima...
Bihać Bosna i Hercegovina
www.mi-bospo.org Mikrokreditna fondacija MI-Bospo - mikrokreditna organizacija koja
kreditira ekonomski aktivne žene poduzetnice s niskim prihodima u
cilju poboljšanja njihovog ekonomskog položaja i životnog standarda
njihovih porodica
Sarajevo
u još gradova
Bosna i Hercegovina
www.snagazene.org Udruženje Snaga Žene - pruža psihološku, socijalnu, medicinsku,
pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci
(izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su
pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih
dešavanja u Bosni i Hercegovini
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.vivezene.ba Vive Žene - Centar za terapiju i rehabilitaciju - nevladina organizacija
koja svoje djelovanje fokusira na psiho-socijalnu pomoć i podršku,
edukaciju i promotivno-izdavačku djelatnost uz multidisciplinaran,
demokratski i participativan pristup u radu sa tarumatiziranim
porodicama i pojedincem
Tuzla Bosna i Hercegovina
  www.zenezenama.org Žene i ženske organizacije u BiH   Bosna i Hercegovina
  www.zenskicentar.org Ženski Centar - Nevladina organizacija za pomoć djeci i ženama Trebinje Bosna i Hercegovina
Ambasade

www.ambafrance-ba.org Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ambasadabih.org.mk Ambasada BiH u Makedoniji Skoplje Makedonija
www.ambsarajevo.esteri.it Ambasciata d'Italia a Sarajevo - Ministero degli Affari Esteri Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.cgbhchicago.com Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Čikagu Čikago Sjedinjene Američke Države
www.embassybh.dk Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Danskoj

Kopenhagen

Danska
www.bhembassy.be Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu Brisel
www.bhembassy.co.uk Ambasada BiH u Velikoj Britaniji London
www.bhembassy.org Embassy of Bosnia and Herzegovina in Washington D.C. Vašington Sjedinjene Američke Države
www.bihambasada.se Ambasada Bosne i Hercegovine u Švedskoj

Stokholm

Švedka
www.botschaftbh.de Ambasada Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj Berlin Nemačka
www.europa.ba Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.norveska.ba Ambasada Norveške u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.rf-bih.ru Ambasada Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji Moskva Rusija
www.sarajevo.emb.mfa.gov.tr Ambasada Turske u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.sarajevo.mid.ru Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ukinbih.fco.gov.uk UK in Bosnia and Herzegovina Sarajevo Bosna i Hercegovina
http://sarajevo.usembassy.gov Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina